Samorządy, które pozyskają pieniądze w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu, udostępnią je mieszkańcom w ramach własnych programów usuwania azbestu. Mieszkańcy będą mogli otrzymać od gmin bezzwrotne dofinansowanie na jego usunięcie w wysokości nawet 100 proc. kosztów.

Jak powiedział prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Marek Mielczarek, refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

- Gmina może uzyskać do 85 proc. dotacji na to zadanie, lecz nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętego odpadu. Częściowo sama pokrywa koszty przedsięwzięcia, zgodnie z własnym programem usuwania azbestu - dodał Mielczarek.

Beneficjentami konkursu ogłoszonego przez wrocławski WFOŚiGW mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają aktualny program jego usuwania, zatwierdzony przez radę miny.

Konkurs jest realizowany w ramach "Programu priorytetowego NFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udzieli ponad 1,6 mln zł dotacji dla WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu na Dolnym Śląsku.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w jego oddziałach w: Szczawnie-Zdroju, Legnicy i Jeleniej Górze, od 2 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej.

Azbest to niebezpieczny materiał, używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji. Woda wymywa cement z płyt odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Może to powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową.

Podobał się artykuł? Podziel się!