Z wnioskowanych łącznie 1,5 mln zł, 800 tys. zł trafiło już do producentów rolnych, którzy użyli nasion objętych dopłatami.

- Przewidujemy, że jeszcze spora grupa rolników wykaże zużycie materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, które są objęte tym systemem dopłat. Liczba korzystających z nich producentów może być jednak mniejsza, niż przed rokiem, gdyż niektórzy z nich korzystając z tej formy pomocy mogli już osiągnąć limit 7,5 tys. euro - powiedział Dąbrowski.

Dopłata ma charakter tzw. pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że w okresie trzech lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7,5 tys. euro.

Dąbrowski poinformował, że od 13 czerwca br. ulegną zmianie zapisy w warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Nowością będzie możliwość ubiegania się o dopłatę w przypadku uprawy soi oraz pszenicy twardej.

Ponadto dla wybranych gatunków roślin ulegną zmianie wymogi dotyczące minimalnych ilości wysiewu materiału siewnego na jeden ha, dotyczy to m.in. odmian mieszańcowych jęczmienia i pszenicy zwyczajnej. Normy będą niższe, gdyż ujęte w wykazie odmiany wymagają zużycia mniejszej ilości nasion do uzyskania wysokich plonów.

Termin składania wniosków mija w tym roku 25 czerwca. Szczegółowe informacje o uzyskaniu dopłaty znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl

W ub. roku do lubuskiego oddziału ARR wpłynęło 1221 wniosków, które objęły prawie 25 tys. ha gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, a rolnikom wypłacono blisko 2,6 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!