W ciągu dwóch dni Agencja przyjęła 1107 wniosków o przyznanie pomocy na działalność poza rolniczą na wsi i 227 wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” cieszy się największym zainteresowaniem w województwach wielkopolskim, podlaskim oraz mazowieckim. Natomiast na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” najwięcej wniosków złożono na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz Małopolsce. Na działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, uruchomione po raz pierwszy, złożono w ciągu dwóch dni kilkaset wniosków.

Na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewidziano w tegorocznym naborze ponad 370,8 mln zł. Środki te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Rolnik lub jego domownik może otrzymać do 100 tys. zł na rozwój działalności innej niż rolnicza. Złożone 15 i 16 kwietnia wnioski wykorzystały w największym stopniu limity finansowe przyznane województwom: wielkopolskiemu – 81,17%, warmińsko-mazurskiemu – 75,04% oraz lubuskiemu i pomorskiemu – ponad 57%. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym województwie będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidzianych dla tego regionu.

Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitu finansowego w poszczególnych województwach

Lp.

Województwo

 Limit środków finansowych
[w zł]

 Liczba złożonych wniosków

 Wykorzystanie limitu środków