- To efekt zmiany zasad ,,w trakcie gry" i nagłego zaostrzenia wymogów przez ministerstwo rolnictwa. To cyniczna zagrywka rządu mająca na celu łatanie dziur budżetowych wynikających z błędnej polityki ekonomicznej ekipy PO-PSL kosztem rolników - uważa senator Lucjan Cichosz, przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna, który złożył w tej sprawie oświadczenie do ministra rolnictwa Marka Sawickiego. - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamiast pomagać rolnikom, daje się wykorzystywać do ich gnębienia, co niestety widać choćby na przykładzie Krasnegostawu, który to oddział wysyła rolnikom negatywne decyzje w sprawie rent, nie oglądając się na cele socjalne, określone choćby w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - uważa sen. Cichosz.


ZZR Ojczyzna zamierza skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by ten sprawdził, czy wprowadzenie dodatkowych kryteriów podziału środków na renty strukturalne w ubiegłym roku było zgodne z ustawą zasadniczą. Wg danych ARiMR, między 1 a 10 września 2010 r. w całym kraju rolnicy złożyli 11.463 wnioski o takie renty. Do oceny zakwalifikowano 10.870 podań. 6.198 rolników otrzymało prawo do renty strukturalnej, ale aż 4.672 rolników znalazło się na listach rezerwowych.
- Minister rolnictwa nie zachował należytej staranności jeśli chodzi o zagwarantowanie wystarczającej ilości środków na zaspokojenie potrzeb wnioskodawców spełniających kryteria ustawowe. Nie można bowiem za takowe uznać samego wystąpienia do Komisji Europejskiej jedynie o zwiększenie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 liczby beneficjentów działania "Renty strukturalne" - bez wskazywania potrzeby i możliwości przesunięcia środków z innych działań - pisze w swoim oświadczeniu sen. Cichosz.
- Działania ARiMR stanowią naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, określonej art. 32 Konstytucji RP, są też nadużyciem, nazbyt automatycznie łącząc cele, mające zostać uzyskane przez działanie ,,Renty strukturalne" oraz działanie ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom", nieuzasadnienie różnicując rolników spełniających przecież kryteria ustawowe poprzez kolejne zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Renty strukturalne, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - podkreśla lider Ojczyzny, domagając się jednocześnie ponownego wystąpienia do Komisji Europejskiej o przesunięcie w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich albo też zabezpieczenie środków dla osób spełniających kryteria ustawowe w ramach budżetu państwa. - Państwo nie może dłużej stać plecami do rolników, którzy ponoszą ogromny wysiłek w celu dostosowania do wymogów Unii Europejskiej, a potem okazuje się, że nie mają nawet szans na należące się im świadczenia! - zwraca uwagę sen. Cichosz.

Podobał się artykuł? Podziel się!