Obecnie tocząca się dyskusja co do wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 ma decydujące znaczenie dla przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej – stwierdził Paolo De Castro w swoim sprawozdaniu.

Podkreślił, że przy uwzględnieniu wskaźników ekonomicznych, obecna propozycja KE, ustanawiająca pułap 382 927 milionów euro na dział 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona), a w tym na wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie – 281 825 milionów euro, spowoduje zmniejszenie środków na ten dział o 37 755 milionów euro w ujęciu realnym (redukcja 9 proc. w porównaniu z budżetem na lata 2007-2013).

Paolo De Castro w imieniu Komisji Rolnictwa PE wezwał do zwiększenia środków na dział 2 do 420 682 milionów euro, w tym na w tym na wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie do 336 685 milionów euro, uwzględniając zamrożenie w ujęciu realnym.

Podkreślił również konieczność umożliwienia państwom członkowskim swobodnego przenoszenia funduszy pomiędzy dwoma filarami, w celu lepszego dostosowania się do uwarunkowań regionalnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!