Podczas zorganizowanej w Sejmie konferencji „Polityka spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” wielu dyskutantów podnosiło, że zbyt długo czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące sytuacji rozwojowej obszarów wiejskich.

Wciąż brakuje konkretów.

Na prośbę obu izb polskiego Parlamentu przedstawiono oddzielne opracowania z MRiRW i MRR – zauważył dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Nie wiadomo wciąż, ile środków przeznaczonych będzie na PROW – podkreślał. Czy będą przesuwane środki z II na I filar? Jakie będzie dofinansowanie ze środków krajowych?

- Chcąc podtrzymać wsparcie rozwoju obszarów wiejskich na podobnym poziomie, jak to było dotychczas, to – jak z różnych szacunków wynika - należałoby znaleźć od 8 do 10 mld euro na dofinansowanie ze środków krajowych. To jest wyzwanie dla budżetu duże, trzeba to zrozumieć.

Podobnych głosów było wiele.

- Cieszę się, że dzisiaj, ze strony osób niezwiązanych z opozycją, które nie są członkami PiS, Solidarnej Polski, SLD, czy Ruchu Palikota, który nazwę zmienił, słyszymy wypowiedzi o tym samym: o opóźnieniach, o zaniedbaniach, o braku przesądzeń programowych. W związku z tym tego głosu już chyba nikt nie potraktuje jako głosu politycznego, który można zlekceważyć – tak podsumował te wypowiedzi poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Podobał się artykuł? Podziel się!