Taką opinię zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rolnictwa w związku z trwającymi konsultacjami publicznymi II Projektu Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

„Możliwe przesunięcie środków z II  filara na I filar tj. na płatności bezpośrednie w wysokości 25 proc. alokacji środków  powinno być uwarunkowane zapewnieniem przez Rząd RP w tym Ministerstwo  Finansów o maksymalnym dofinansowaniem PROW z budżetu państwa do 75 proc. wysokości” – uważa KRIR.

Powinno tak być, skoro zdecydowano o likwidacji UPO i płatności zwierzęcej:

„Szczególnie, kiedy w 2014 r. Minister Finansów negatywnie ustosunkował  się do projektu ustawy o płatnościach bezpośrednich, uniemożliwiając stosowanie krajowych płatności uzupełniających – pomimo że, zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na  podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 – można je wypłacać w nowych państwach członkowskich.”

Ponadto podtzymano wcześniejszą opinię o braku regionalizacji projektu PROW.

KRIR proponuje też zdefiniować na poziomie krajowym „aktywnego rolnika”, gdyż proste „odniesienie do art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich [...]nie jest wystarczające. Opiera się bowiem na wykazie negatywnym, tj. określającym komu nie przyznaje się płatności bezpośrednich. Dlatego proponuje się określić <rolnika aktywnego>, jako osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej, która np. 25 proc. przychodu osiąga z produkcji rolnej (bez dopłat bezpośrednich).”

Jak informowało Ministerstwo Rolnictwa, w II filarze ma być 13,5 mld euro, a budżet państwa ma uzupełniać unijne środki o 4,9 mld euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!