Materiał z kontroli trafiły do biura Prokuratury Krajowej w Łodzi, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Jak poinformowała szefowa łódzkiego wydziału Prokuratury Krajowej prokurator Bogumiła Tarkowska, śledztwo prowadzone jest w sprawie żądania korzyści majątkowej przez pracowników oddziału regionalnego ARiMR w Łodzi.

"Zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na nieprawidłowości w rozpatrywaniu przez urzędników agencji wniosków o przyznanie dopłat ze środków pochodzących z funduszy wspólnotowych. Ponadto ustalono, że w ramach tego oddziału doszło do wyłudzenia środków z funduszu Sapard przez stowarzyszenia działające w aglomeracji łódzkiej" - powiedziała prok. Tarkowska.

Dotąd w śledztwie zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy w dokumentach przedstawiono sześciu osobom - pracownikom Urzędu Gminy w podłódzkich Sokolnikach. Tarkowska podkreśliła, że śledztwo jest rozwojowe i na obecnym etapie nie będzie udzielać więcej informacji.

Jak poinformowała Małgorzata Matuszak z wydział Komunikacji Społecznej CBA, funkcjonariusze z łódzkiej delegatury Biura przeprowadzili kontrolę w tamtejszej ARiMR. Dotyczyła ona dysponowania przez Agencję środkami w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich za lata 2005-2006".

Szczegółową kontrolą objęto dwa działania realizowane przez Agencję - "Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno- żywnościowym", a w szczególności polegających na inwestycjach w gospodarstwach rolnych i ułatwianiu startu młodym rolnikom.

"Agenci CBA stwierdzili szereg nieprawidłowości m.in. bezpodstawne zawarcie przez Agencję umów o dofinansowanie, co skutkowało nienależną wypłatą środków pieniężnych, niewłaściwe rozpatrywanie, a więc bez należytej staranności i rzetelności oraz właściwego nadzoru ze strony przełożonych, umów o dofinansowanie" - poinformowała Matuszak.

Jak podkreśliła, analizując zestawienia wniosków zarejestrowanych i obsługiwanych przez oddział stwierdzono, że wnioski złożone przez rolników będących jednocześnie pracownikami oddziału lub powiązanych rodzinnie z jego pracownikami, zostały załatwione w czasie zdecydowanie krótszym, niż wnioski składane przez pozostałych rolników.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA przekazało wystąpienia pokontrolne ministerstwu rolnictwa oraz prezesowi ARiMR. Biuro wystąpiło m.in. o usunięcie nieprawidłowości, zwiększenie nadzoru nad udzielaniem dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, oraz zapewnienie przestrzegania przepisów i procedur obowiązujących przy rejestracji i rozpatrywania wniosków.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!