Przedstawiona przez Komisję Europejską w październiku 2011 roku propozycja w sprawie reformy WPR przewiduje system wsparcia młodych rolników w obydwu filarach tej polityki. System w ramach I filara ma mieć obowiązkowy charakter, a państwa mają przeznaczyć do 2 proc. środków na wsparcie młodych poniżej 40 roku życia.

Jednak jak wynika ze sprawozdania z postępu prac nad reformą WPR, przygotowanym przez prezydencję duńską, mimo że specjalny system dla młodych rolników spotyka się z aprobatą, duża część delegacji opowiada się za rozwiązaniami dobrowolnymi - pozostawiając państwom członkowskim decyzję w sprawie tego, czy uruchamiać system i w jaki sposób go zorganizować.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów ds. rolnictwa, które odbyło się 22 października w Luksemburgu, zdania w tej kwestii były podzielone. Część delegacji (Francja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Irlandia, Luksemburg, Włochy, Grecja i Litwa) opowiedziały się za systemem obowiązkowym w I filarze, inne zaś (Dania, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, a także Polska) chcą aby wsparcie dla młodych rolników w ramach I filara było dobrowolnie wprowadzane przez dany kraj członkowski.

- Polska uważa, że proponowane działanie w ramach pierwszego filaru nie zapewni odpowiedniej skuteczności w tym zakresie. Wsparcie dla tej grupy gospodarstw powinno być w pierwszej kolejności realizowane w ramach działań II filaru i stosowanie płatności dla młodych rolników w ramach I filara powinno być dobrowolne dla państw członkowskich - powiedział minister rolnictwa Stanisław Kalemba podczas posiedzenia Rady.

Dacian Ciolos, unijny komisarz ds. rolnictwa przekonywał, że potrzebne jest rozwiązanie na szczeblu unijnym, a wsparcie dla młodych rolników w ramach I filaru nie jest alternatywą dla tego, co jest w II filarze, a uzupełnieniem tego wsparcia.

- Zależy nam na aktywnej polityce na szczeblu unijnym, tak by do zawodu mogli wchodzić młodzi rolnicy - powiedział. - Wsparcie dodatkowe i obowiązkowe, które proponuję, ma zapewnić zarówno wymianę pokoleniową, jak i zareagować na znany problem kruchości gospodarczej firm, czy też gospodarstw, które zaczynają swoją działalność - kontynuował. Dodał również, że wspólne podejście na szczeblu unijnym pozwoli uniknąć dyskryminacyjnego traktowania młodych rolników w poszczególnych krajach członkowskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!