Propozycja ta skierowana jest do takich krajów jak Estonia, Litwa i Łotwa, które otrzymują najniższe dopłaty do ha spośród wszystkich 27 krajów UE, a powinna podnieść wysokość tych dopłat do poziomu, jakie otrzymują rolnicy w Rumunii.

Propozycja wychodzi poza propozycję KE, która miała na celu zmniejszenie różnic w tych państwach członkowskich, które otrzymują płatności na hektar poniżej 90 proc. średniej unijnej.

Zgodnie z nową propozycją, ustalona wysokość dopłat na 196 euro/ha pozwoli przykładowo Łotwie zbliżyć się do 70 proc. średniej unijnej, a nie jak to było we wcześniejszych planach, do 55 proc. tej średniej.

Konwergencja ma być finansowana przez wszystkie kraje członkowskie, których dopłaty bezpośrednie są wyższe od średniej w całej UE, proporcjonalnie od ich wysokości oraz implementowana stopniowo przez 6 lat od roku finansowego 2015 to 2020 - podaje tekst kompromisowy.

Nowe zasady wobec dopłat do gruntów rolnych zostały ustalone podczas szczytu UE w minionym tygodniu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!