A dotychczasowa polityka zapewniała wzrost w tej dziedzinie.

- Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija, o czym świadczy ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych - stwierdziła wiceminister. - W 2012 r. w Polsce było ponad 25 tys. gospodarstw ekologicznych. Najwięcej gospodarstw ekologicznych było w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i podlaskim. Największa użytkowana ekologicznie powierzchnia w 2012 r. znajdowała się w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Ogółem powierzchnia upraw, użytkowanych zgodnie z przepisami prawa o rolnictwie ekologicznym, w 2012 r. wyniosła w sumie ponad sześćset sześćdziesiąt tysięcy hektarów. W okresie 2003-2012 powierzchnia użytków ekologicznych, objętych płatnościami rolno-środowiskowymi, wzrosła jedenastokrotnie i stanowi obecnie około 3,4 proc. całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce.

Kończy się obecnie obowiązujący plan działań.

- Najważniejsze działania w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego, podejmowane przez ministerstwo rolnictwa i jednostki podległe, są ujęte w przyjętym w 2011 r. „Planie działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011- 2014” – mówiła wiceminister. - Działania te zostały podzielone na sześć głównych zadań, w których m.in. skupiono się na działaniach, ukierunkowanych na rozwój rynków produktów rolnictwa ekologicznego, wzrost świadomości konsumentów na temat produktów pochodzących z tego sektora, nakierowanie na rozwój i doskonalenie dostępnych technologii produkcji w rolnictwie ekologicznym, wzmocnienie systemu kontroli i certyfikacji oraz ukierunkowaniu badań w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy dla doradztwa rolników, przetwórców i innych podmiotów, działających na tym rynku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zmian w tym programie i takim rozszerzeniem programu działań, aby obejmował on okres do 2020 r.

Najważniejszą częścią tego planu jest rozwój rynku produktów rolnictwa ekologicznego. Jego potrzeby uwzględniono w PROW.

- W ramach PROW na lata 2007-2013 uruchomiono trzy działania. Uruchomiono je i wypłacana jest pomoc w ramach tych trzech działań, wspierających rolnictwo ekologiczne. Te działania to „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Działania informacyjne i promocyjne” oraz „Program rolno-środowiskowy”.