Ministerstwo jest wspierane w działaniach prorynkowych – zapewniało jeszcze niedawno Ministerstwo Rolnictwa.

A jednak działań skierowanych w pozycję polskiej żywności nie brakuje, wciąż jesteśmy zaskakiwani np. doniesieniami o wyjątkowym wprost zagrożeniu ASF w naszym kraju czy próbami deprecjacji jakości mięsa czy owoców. Tracimy rynek rosyjski dla kolejnych towarów. Minister rolnictwa stwierdza, że to wynik działań politycznych, a nie jakości żywności. A co sądzi na ten temat MSZ? Zapytaliśmy: „Jakie kroki zamierza podjąć MSZ w związku z  zakazem importu owoców i warzyw z Polski do Rosji. Czy rząd  przewidywał taki krok Rosji? Jak zabezpieczono interesy naszego kraju? Czy można ten zakaz traktować jako odwet za unijne restrykcje wobec  Rosji?”

MSZ odbiło piłeczkę: „właściwe do udzielenia odpowiedzi w tej sprawie jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

Czyżby? Pytaliśmy zatem już oba ministerstwa: „Czy działa Rada Promocji Polski? Czy Międzyresortowy zespół roboczy opracował strategię promocji polskiej żywności, zapowiadaną przed rokiem? Czy MSZ uczestniczy w tych pracach? Czy MSZ wspiera MRiRW w działaniach prorynkowych? Czy w placówkach dyplomatycznych są osoby zajmujące się rolnictwem i działaniami prorynkowymi we współpracy z MRiRW? Czy obecna sytuacja wywołana sankcjami unijnymi nie wymaga zainteresowania całego rządu, w szczególności MSZ, a nie tylko MRiRW?”

Odpowiedziało MSZ.

„MSZ współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie promocji polskiej żywności i produktów rolno-spożywczych. Byliśmy m.in. zaangażowani w działania na rzecz poprawy wizerunku polskich produktów spożywczych w Czechach i Słowacji. Organizowane przez MSZ wizyty studyjne z udziałem polskich przedsiębiorstw często obejmują sektor rolno-spożywczy. Jedynie w 2014 r. odbyły się wizyty zagraniczne Podsekretarza Stanu w MSZ, Pani Katarzyny Kacperczyk z udziałem przedsiębiorstw tego sektora w Mołdawii, na Białorusi, w Senegalu, Ghanie, Wielkiej Brytanii i Wietnamie. MSZ podejmuje działania na rzecz zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw sektora w systemie zamówień realizowanych przez organizacje międzynarodowe systemu NZ, w szczególności FAO (seminarium poświęcone tej sferze planowane jest jesienią br.).