- Jest to sytuacja nie do przyjęcia ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność, wyższe koszty produkcji i znaczne wahania na rynkach - zaznacza Copa-Cogeca, europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen ostrzegał, że rolnicy już znajdują się pod presją ze względu na wysokie koszty produkcji.

- Dochody rolników stanowią jedynie połowę średnich dochodów w UE a popyt na żywność wzrasta. Ponadto w ramach obydwu filarów przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) będą oni musieli stosować instrumenty, które zwiększą ich nakład pracy i ograniczą dochody - podaje w komunikacie organizacja.

Copa-Cogeca wyjaśnia także, że propozycje Komisji już oznaczają cięcia w budżecie WPR w wysokości 10 proc. w wartościach rzeczywistych.

- Teraz prezydencja cypryjska proponuje kolejne cięcia oraz zwiększenie elastyczności między filarami. Wydatki na rolnictwo stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich wydatków publicznych UE i należy utrzymać je na co najmniej tym samym poziomie do roku 2020 jeśli chcemy zapewnić rolnikom i ich spółdzielniom możliwość prowadzenia dalszej działalności.

Jak ocenia organizacja państwa członkowskie będą mogły przesunąć do 15 proc. funduszy przeznaczonych na płatności bezpośrednie dla rolników w ramach pierwszego ilaru do filaru drugiego. Ponadto nie będą one musiały współfinansować przesuniętych środków.

- Jeśli rolnicy mają zapewnić bezpieczeństwo dostaw żywności równocześnie spełniając wymagania środowiskowe w ramach instrumentów zazieleniania trzeba utrzymać całość budżetu na pierwszy filar - powiedział Pekka Pesonen. - Trzeba również zapewnić silne wsparcie na
szczeblu krajowym i regionalnym dla instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w drugim filarze. Dlatego też wszystkie wydatki z drugiego filaru powinny być współfinansowane. Z powyższych względów propozycje prezydencji są nie do przyjęcia. Apeluję do głów państw i rządów o podjęcie wszelkich działań prowadzących do ich rewizji
- podkreślił Sekretarz
Generalny.

Reakcja Copa-Cogeca związana jest z początkiem dyskusji nad propozycjami przed szczytem UE, który odbędzie się 22-23 listopada.

Podobał się artykuł? Podziel się!