Senacka Komisja Rolnictwa przeanalizowała projekt budżetu państwa na 2014 rok w części dotyczącej rolnictwa.

Jak mówili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa; wiceminister Tadeusz Nalewajk i dyrektor Departamentu Finansów Aleksandra Szelągowska, wydatki na rolnictwo realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, zaplanowano w kwocie 10 822 245 tys. zł. Do wydatków będących w dyspozycji MRiRW zostały częściowo włączone wydatki na uzupełniające płatności obszarowe, współfinansowanie i pomoc techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020, współfinansowanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007–2013 i innych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013. Dochody budżetowe realizowane będą w częściach: „Rolnictwo”, „Rozwój wsi”, „Rynki rolne”, „Rybołówstwo” oraz „Agencja Rynku Rolnego” (ARR) i „Agencja Nieruchomości Rolnych” (ANR).

Ekspert komisji prof. Andrzej Czyżewski stwierdził, że od wielu lat rząd konsekwentnie i w rosnącym stopniu wiąże rozwój krajowego rolnictwa ze środkami z Unii Europejskiej (UE).

Z przedstawionego przez profesora wyliczenia wynika, że z roku na rok maleje wkład budżetu państwa w rolnictwo. W 2014 r. środki unijne będą stanowić aż 97,09 proc. łącznych wydatków budżetu krajowego na rolnictwo wraz z KRUS, zaś w poprzednich latach wskaźnik ten wynosił: w 2013 r. – 91,09 proc., w 2012 r. – 77,53 proc., w 2011 r. – 79,93 proc., w 2010 r. – 71,26 proc., w 2009 r. – 49,9 proc., w 2008 r. – 35 proc., w 2007 r. – 39 proc., w 2006 r. – 46,5 proc., w 2005 r. – 41 proc., zaś w 2004 r. – 25,1 proc.

Ekspert uznał, że rząd wykazał wysoką ostrożność w planowaniu wydatków budżetowych pomimo zaplanowanego w 2014 r. wzrostu PKB o ok. 2,4 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!