ARR ogłosiła w środę nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Wnioski można składać od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w terenowych oddziałach agencji.

 – Przystąpienie do systemów bardzo opłaca, dzięki temu programowi producenci mają zagwarantowany zwrot kosztów na 5 lat z góry – powiedziała redakcji Farmera Barbara Wilczuk, dyrektor z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, który nadzoruje przyznawanie certyfikatu QAFP (systemu Quality Assurance for Food Products).  – Gdy rolnik złoży wniosek w listopadzie, zostają mu zabezpieczone koszty na 5 lat, a ma możliwość uzyskania większej sumy za mięso wyprodukowane w systemach jakości – podkreśla.

>>> Czytaj więcej: Certyfikat powiększa zyski

Mięso wołowe produkowane w systemie QMP (Quality Meat Program) zyskało taką popularność, że Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego poszukuje właśnie 400 nowych rolników, którzy chcieliby dołączyć do systemu. – Organizujemy właśnie cykl 50 szkoleń w terenie, by pozyskać 400 rolników do systemu QMP. Tygodniowo potrzebujemy ok 300 sztuk bydła z certyfikatem – powiedział Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Wyjaśnił, że korzyść z posiadania certyfikatu przez producentów mięsa zależy od aktywności przetwórców, którzy sprzedają to mięso i płacą wyższą cenę rolnikom. Aktualnie popyt na mięso z certyfikatem przewyższa podaż, stąd pilnie poszukują nowych dostawców.  – Tygodniowo potrzebujemy ok 300 sztuk bydła z certyfikatem  – dodał.

Jak złożyć wniosek do ARR?

Zrzeszenia deklarują pomoc w składaniu wniosków. UPEMI informuje swoich producentów o możliwości uzyskania dofinansowania. – Każdy, który ma system gwarantowanej jakości żywności QAFP dostaje od nas informacje, ze można składać wnioski. Jeśli rolnik potrzebuje wsparcia merytorycznego, oczywiście możemy pomóc nawet wypełnić wniosek – powiedziała Barbara Wilczuk z UPEMI. Przyznaje, że zwykle hodowcy załatwiają to sami z pomocą innych instytucji lub księgowych.