Mamy ciąg dalszy konfliktu wokół niezrealizowanej fermy brojlerów w miejscowości Zgrzebichy, gmina Stoczek. Ferma nie powstała, ale gmina poczyniła pewne nakłady – także w miejscowościach sąsiednich. Za nie zapłaciła z pieniędzy gminnych i unijnych. I choć rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to rzecz oczywista i niezbędna, to w tym konkretnym przypadku jej rozmach wydaje się cokolwiek wątpliwy. Wszak w Zgrzebichach wodociągi były – tyle że woda dochodziła z sąsiedniej gminy. Wybudowano jednak nową sieć rozdzielczą, przechodzącą wzdłuż planowanej fermy brojlerów.  Powstała też nowa gminna inwestycja ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek,  Drgicz, Gajówka Zachodnia”,  do której podłączono w całej gminie zaledwie 23 rodziny, a do nowej kanalizacji tylko 6. Na domiar złego po dokonaniu inwestycji mają wzrosnąć rachunki za wodę. Komu to więc było potrzebne?

Ilu mieszkańcom służy inwestycja rozbudowy kanalizacji, zakończona w 2013 r.? Jaki był koszt tej inwestycji, jak ją sfinansowano? Czy jest prawdą, że wykonano przyłącza do nieistniejących odbiorców na niezabudowanych działkach rolnych? Ilu mieszkańców podłączono obecnie do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej? Czy jest prawdą, że instalacje są wykorzystywane w 1/4? Ile kosztuje wybudowanie przyłącza i kto pokrył koszt ich budowy? Jaki jest koszt budowy instalacji w przeliczeniu na jednego korzystającego z nich? – taką serię pytań skierowaliśmy do Mieczysława Wójcika, wójta gminy Stoczek.

Gmina wyjaśniła w odpowiedzi, że inwestycja ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek,  Drgicz, Gajówka Zachodnia” była realizowana od 5.11.2012 r. do 30.09.2013 r. i kosztowała 4 586 275,74 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 2 744 407 zł i pożyczkę z WFOŚiGW: 697 500,00 zł.

Działania projektowe objęły m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków, polegającą na dwukrotnym zwiększeniu przepustowości z 200 m3/d do 2 x 200 m3/d.

A komu potrzebny był taki rozmach?