Tegoroczne opóźnienia w wypłacie dopłat bezpośrednich jako „niesłychane” i „przechodzące same siebie” określił poseł Mieczysław Golba w interpelacji skierowanej w marcu do ministra rolnictwa. Opóźnienia są szczególnie dotkliwe dla rolników z tzw. ściany wschodniej. Poseł uznał, że choć ARiMR teoretycznie ma czas do końca czerwca, by zrealizować wszystkie dopłaty, to ten okres jest stanowczo zbyt długi dla rolników.

Dlatego pytał ministra rolnictwa:

  „1. Czy znany jest Panu Ministrowi ten problem?

  2. Jaki jest powód tak dużych opóźnień w wypłatach dopłat unijnych dla rolników za miniony rok i kto za to ponosi odpowiedzialność?

  3. Jakiego rodzaju działania zostały podjęte i będą podejmowane w celu przyspieszenia realizacji wypłat dopłat bezpośrednich?

  4. Czy terminy realizacji dopłat bezpośrednich będą uwzględniały priorytetowe potraktowanie rolników z województw tzw. ściany wschodniej?”

Odpowiedzi udzieliła wiceminister Zofia Szalczyk. Przypomniała, że wypłaty muszą być dokonane do 30 czerwca, a płatności nie mogą być dokonywane przed zakończeniem sprawdzenia warunków kwalifikowalności.

„Przewidziany przepisami okres wypłaty płatności (od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego) ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji tego wsparcia. Przyznanie płatności musi bowiem zostać poprzedzone szeregiem czynności takich jak: kontrole administracyjne i krzyżowe wniosków, typowanie wniosków do kontroli na miejscu, przeprowadzanie kontroli w terenie, opracowanie wyników kontroli. Mając na uwadze powyższy zakres czynności, jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) musi wykonać, należy stwierdzić, że maksymalny termin przewidziany na wypłatę płatności gwarantuje prawidłową realizację tego zadania. Niemniej jednak dostrzegając potrzeby rolników związane z jak najszybszą realizacją płatności bezpośrednich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zobowiązana, aby tempo wypłacanych środków było jak najwyższe. Zgodnie z posiadanymi informacjami płatności bezpośrednie za rok 2012 wypłacane są przez agencję na bieżąco, po udostępnieniu środków przeznaczonych na ten cel.”