To kolejny ruch w worku ze środkami PROW. Niedawno pieniądze pozostałe jeszcze z „Ułatwiania startu młodym” decyzją ministra rolnictwa zatwierdzoną w UE trafiły na „Przywracanie potencjału”. Ministerstwo uzasadniało tę decyzję tym, że pozostałych z „Ułatwiania” środków jest zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby działania „Ułatwianie startu młodym” i ogłosić kolejny nabór. Dziś dowiadujemy się, że minister Kalemba rozmawiał z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem i uzyskał jego zrozumienie dla manewru odwrotnego: wzmocnienia działania „Ułatwianie startu młodym” środkami pozostałymi jeszcze z innych działań, tym razem pochodzącymi z tworzenia mikroprzedsiębiorstw.

I można by się było tylko cieszyć, gdyby nie pewne wątpliwości dotyczące tego, jak naprawdę wydano środki na „Ułatwianie startu młodym”.

A można mieć co do tego wiele wątpliwości już choćby po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, jakich Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR udzielił na temat wykorzystania dostępnej puli Marcinowi Bustowskiemu, jednemu z młodych rolników.

Ilu młodych rolników w 2011 i 2012 roku skorzystało z dofinansowania i czy całe środki zostały rozdysponowane? – pytał Bustowski.

Oto co mu 21 października b.r. odpisał zastępca dyrektora OR ARiMR Jan Socha:

„W naborze przeprowadzonym w 2010 roku do Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego wpłynęło łącznie 479 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW na lata 2007-2013. Z czego środki pomocowe zostały wypłacone łącznie w 378 sprawach, w tym:

- w 2010 r. 2 płatności

- w 2011 r. 376 płatności.

W naborze przeprowadzonym w 2011 roku do Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego wpłynęło łącznie 248 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW na lata 2007-2013. Z czego środki pomocowe zostały wypłacone łącznie w 194 sprawach, w tym: