W ramach "Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego" z nowego PROW płatność będzie przyznawana w wysokości 100 proc. stawki podstawowej za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha gruntów ornych, ale obowiązki dotyczą całego gospodarstwa – przyznaje Ministerstwo Rolnictwa, odpowiadając na pytanie dotyczące opłacalności produkcji w gospodarstwie decydującym się na przystąpienie do realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.

Problem w tym, że wprawdzie udział w programie może przyjąć gospodarstwo większe, to płatności otrzyma tylko do 50 ha, a warunki przyjmie na obszar całego gospodarstwa. To istotne uzupełnienie, jakie należy się rolnikom w ramach „Sprostowania” nadesłanego przez ministerstwo.

I nic się w tym zakresie nie zmienia w stosunku do obecnie realizowanego PROW. 

MRiRW potwierdza: „Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie PROW 2014-2020 wymogi, jakie rolnik musi spełnić w ramach tego pakietu dotyczą wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie. W kontekście powyższego należy zauważyć, że w obecnym okresie programowania, tj. w ramach PROW 2007-2013 płatność w ramach tego pakietu jest przyznawana, jeżeli pakiet ten jest realizowany na obszarze całego gospodarstwa rolnego.”

A co wobec tego z opłacalnością? W projekcie PROW zapisano, że  „Stawka płatności jest ustalona w oparciu o bilans kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach Pakietu 1. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono koszty z tytułu mniejszego plonu związanego z ograniczeniem nawożenia oraz koszty badania gleby i przygotowania bilansu azotowego dla średniej wielkości gospodarstwa, natomiast po stronie korzyści oszczędności na nawożeniu azotem”. Czy te wyliczenia mogą wobec tego dotyczyć każdego gospodarstwa? Kiedy kończy się opłacalność przyjmowania zobowiązań na gospodarstwo, skoro dopłaty dotyczą tylko pierwszych 50 ha? Chcieliśmy wiedzieć, przy jakim areale rolnik nie powinien wobec tego przyjmować zobowiązań, ale odpowiedź jest enigmatyczna: „Informuję, że zaproponowane w projekcie PROW 2014-2020 stawki płatności dla Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne zostały ustalone w oparciu o ekspertyzę przygotowaną przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.”

Zatem każdy sam musi rozważyć, czy w jego przypadku - i do jakiego areału - zysk z dopłat zrównoważy straty i wydatki. 

Ministerstwo nie potwierdza też informacji przekazanej przez wiceminister Zofię Szalczyk 8 maja w Sejmie, jakoby budżet PROW był wyższy o 2 mld euro, niż mówiono wcześniej: „Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, z czego 8 598 280 814 euro będą stanowić środki UE (EFRROW) a 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy” - informuje MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!