Warto się nad tym zastanowić – także dlatego, że jeśli sami nie podejmiemy decyzji, zrobią to za nas inni.

Mechanizm jest prosty: podczas składania w 2015 roku wniosku o dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej rolnicy będą mieli możliwość zadeklarowania w tym wniosku zamiaru uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw. Wystarczy, że nie sprzeciwią się włączeniu do systemu – a znajdą się w nim automatycznie.  

Rolnicy, którzy wystąpią z systemu lub nie wyrażą zgody na automatyczne włączenie do niego, nie będą mogli ponownie włączyć się do systemu dla małych gospodarstw. Natomiast rolnicy, którzy zostaną włączeni z urzędu do systemu dla małych gospodarstw, będą mieli możliwość wystąpienia z systemu ze skutkiem od roku 2016.

Oczywiście rolnicy muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie powierzchni lub kwoty wsparcia (1ha lub 200 EUR) i wszystkie warunki określone dla pozostałych płatności, o które wnioskują w roku 2015 (tj. warunki dla: płatności na zazielenianie, dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, wsparcia powiązanego z produkcją).

O jakie pieniądze chodzi?

Płatność dla małych gospodarstw będzie wyliczana jako suma wszystkich płatności, do otrzymania  których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (tj. ubiegając się o kolejne płatności), z zastosowaniem maksymalnego limitu 1250 EUR.

Czy warto zatem ustawić sobie taki maksymalny limit? 

W instrukcji przesłanej rolnikowi wraz z formularzem wniosku znajdzie się informacja o szacunkowych stawkach płatności i szczegółowa informacja na temat sposobu obliczania stawki wsparcia dla małych gospodarstw – zapewnia ARiMR.

I zachęca do przystępowania do systemu.

Przeanalizujemy kolejno korzyści, na jakie wskazuje ARiMR.

Pierwsza to "zwolnienie z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego."

Poprosiliśmy ARiMR o wyjaśnienie tej korzyści. Ta informuje:

„Korzyść ze zwolnienia z publikacji wynika z art. 112 lit. a) rozporządzenia (UE) 1306/2013, która polega na braku publikacji nazwiska lub nazwy beneficjenta uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw. Dane rolnika w tym przypadku nie będą upublicznione. Natomiast dane pozostałych beneficjentów zgodnie z art. 111 rozporządzenia (UE) 1306/2013 będą publikowane corocznie  wraz ze szczegółowymi danymi takimi jak: