PRZEGLĄD PRASY: Od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej do końca maja 2007 r. za każdą wpłaconą złotówkę do budżetu Wspólnoty Polska otrzymała dwie – pisze Mariusz Sulkowski. Po 37 miesiącach członkostwa Polski w Unii Europejskiej nasze saldo rozliczeń ze Wspólnotą wyniosło prawie 28,7 mld zł. Unia przekazała nam ponad 58,3 mld zł, natomiast Polska wpłaciła w tym czasie do wspólnego budżetu prawie 29,5 mld zl. Te proporcje pod koniec 2008 roku będą lepsze, nawet 1 do 3 - mówi Artur Bartoszewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan". Wynika to z tego, że dopiero teraz zaczynają wpływać do Polski pieniądze przeznaczone na największe inwestycje infrastrukturalne-mówi.

W pierwszym kwartale bieżącego roku beneficjenci programów operacyjnych otrzymywali średnio około 800 mln zł miesięcznie w ramach refundacji. W drugim kwartale było to już 924 mln zł. Od początku uruchomienia programów operacyjnych na lata 2004-2006 beneficjenci otrzymali łącznie 15,8 mld zł ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, co stanowi ponad 48 proc. wszystkich pieniędzy w ramach polityki spójności. Większość pozostałych 52 proc. musimy wydać do końca 2008 roku. W przeciwnym wypadku po prostu przepadną.

Prócz pieniędzy z funduszy strukturalnych Wspólnota przekazuje nam także środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnictwo zyskało najwięcej na członkostwie w Unii. W ramach wspólnej polityki rolnej otrzymaliśmy blisko 21,5 mld zł, czyli statystycznie na jedną osobę mieszkającą na obszarze wiejskim przypadło około 1500 zł. Tylko na same dopłaty bezpośrednie dla rolników otrzymaliśmy z Unii blisko 8 mld zł. Do tego dochodzą jeszcze 10,4 mld zł z programu rolnego przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich i m.in pieniądze na interwencje na rynku rolnym.

Spory udział w przekazanych środkach unijnych mają pieniądze z funduszy przedakcesyjnych - Phare i SAPARD. Dzieje się tak dlatego, że część pieniędzy, która została nam przyznana jeszcze przed przystąpieniem do grona państw członkowskich Unii, wpływa jeszcze do dzisiaj. Od 1 maja 2004 wpłynęło ich ponad 6,240 mld zł. Zgodnie z traktatem akcesyjnym, do końca 2006 roku otrzymywaliśmy zryczałtowane kwoty na niwelowanie skutków niedopasowania czasowego przepływów kursowych pomiędzy Polską a UE. Na ten cel dostaliśmy blisko 6,6 mld zł.

Transfer pieniędzy w drugą stronę, a więc z Polski do budżetu Unii, to składka członkowska. Jest ona płacona w miesięcznych transzach. W 2007 roku wyniesie prawie 10,8 mld zł. Jeszcze w tym roku, o ile Komisja Europejska zatwierdzi nasze programy operacyjne, Wspólnota przekaże nam ponad 5 mld zł na poczet nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

Źródło: Parkiet

Podobał się artykuł? Podziel się!