Za pozytywne należy uznać zmiany wspierające hodowlę zwierzęcą i ograniczenie kwoty wsparcia na zakup maszyn (do 200 tys. zł) – podano w „Uwagach do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”, przygotowanych przez Marka Zagórskiego we współpracy z Edytą Kozdroń, Krzysztofem Podhajskim, Januszem Rowińskim, Andrzejem Sochajem, Zofią Winawer.

Zarazem jednak zauważono wiele zagrożeń, które mogą spowodować, że stworzona możliwość pomocy będzie tylko martwym zapisem. Wynikają one z ograniczenia pomocy do gospodarstw w przedziale 15 tys. -100 tys. EUR standardowej produkcji (SO).

Wspieranie tego typu gospodarstw na inwestycje związane z zakupem maszyn powinno być uwarunkowane możliwością świadczenia usług na rzecz innych gospodarstw przez beneficjenta pomocy – co wyklucza projekt PROW – wyszczególniono.

Jak wskazują autorzy uwag, bardzo prawdopodobne, że gospodarstwa nie będą też mogły skorzystać z pomocy na inwestycje w budynki: „Jednakże ograniczenie podmiotowe do gospodarstw w przedziale 15 tys. -100 tys. EUR standardowej produkcji (SO) powoduje, że zmiany te mogą stać się martwym zapisem, gdyż gospodarstwa o tej wielkości nie będą mogły skorzystać z podwyższonej kwoty wsparcia (do 500 tys. PLN) na inwestycję w budynki inwentarskie i jeżeli w ogóle będą miały środki na współfinansowanie inwestycji to raczej będą to inwestycje niewielkie i skoncentrują się na zakupie maszyn (chociaż brak możliwości zakupu maszyn używanych również dodatkowo ograniczy krąg potencjalnych beneficjentów).”

Przy uproszczonej kalkulacji dla dwuosobowego gospodarstwa o profilu produkcji roślinnym (powierzchnia gruntów ok. 20 ha) oraz wielkości SO =15 tys. EUR okazuje się, iż  zdolność kredytowa badana przy pomocy uproszczonego kalkulatora kredytowego takiego gospodarstwa (pod warunkiem braku innych zobowiązań) nie przekracza 130 tys. PLN (przy założeniu, że koszty utrzymania zostały uwzględnione w wyliczeniu miesięcznego dochodu), a w przypadku kosztów utrzymania na poziomie 2,5 tys. PLN wyniesie ona poniżej 55 tys. zł – podają autorzy uwag.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku gospodarstw o wielkości SO = 100 tys. EUR (średnia powierzchnia 128 ha - w praktyce przy produkcji roślinnej jest to powierzchnia nieprzekraczająca 100 ha). Przy czteroosobowej rodzinie i wydatkach na poziomie 4-5 tys. zł miesięcznie zdolność kredytowa takiego gospodarstwa (kredyt na 10 lat i przy założeniu braku innych zobowiązań) nie przekroczy 300 tys. zł – wylicza EFRWP i podsumowuje: