W ramach realizacji mechanizmu „Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego”, do dnia 31 stycznia 2008 r. wszyscy producenci cukru złożyli do Agencji Rynku Rolnego wnioski o pomoc restrukturyzacyjną.

W dniu 15 lutego 2008 r. Agencja Rynku Rolnego poinformowała Komisję Europejską oraz producentów cukru o kwalifikacji wszystkich wniosków o pomoc restrukturyzacyjną złożonych przez producentów cukru.

W ramach złożonych 17 wniosków o pomoc restrukturyzacyjną 11 dotyczy zrzeczenia kwoty cukru bez demontażu urządzeń produkcyjnych, a 6 wniosków dotyczy zrzeczenia kwoty cukru przy całkowitym demontażu urządzeń produkcyjnych. Łączna zrzeczona kwota cukru wynikająca z wniosków o pomoc restrukturyzacyjną złożonych przez producentów cukru wynosi 239 335,94 ton, co stanowi ponad 13,5% kwoty produkcyjnej Polski.

Po otrzymaniu od Komisji Europejskiej, w terminie najpóźniej do końca lutego 2008 r. informacji o środkach finansowych z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji na pomoc dla kwalifikujących się wniosków, ARR powiadomi producentów cukru o przyznaniu pomocy restrukturyzacyjnej.

Jeżeli w Tymczasowym Funduszu Restrukturyzacji będą dostępne środki finansowe na realizację wniosków złożonych przez producentów cukru, wówczas wnioski plantatorów o pomoc restrukturyzacyjną składane przez plantatorów buraka cukrowego do Oddziałów Terenowych ARR w ramach tzw. „inicjatywy plantatorskiej” w terminie od 30 października do 30 listopada 2007 r. nie będą miały zastosowania.

Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!