Już tylko do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych i tych nie użytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Do 20 lipca do ARiMR wpłynęło 1157 wniosków, a rolnicy zadeklarowali w nich posadzenie lasu na ponad 1926 ha.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina też, że tylko do 31 lipca 2012 r. rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności do surowca tytoniowego mogą zawierać umowy na uprawę tytoniu z przetwórcą wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego. Można również zawierać umowy kontraktacji z grupą producentów tytoniu, jeżeli grupa ta podpisała umowę na uprawę tytoniu z przetwórcą wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!