- Od 16 października do końca grudnia wypłaciliśmy prawie 7 mld zł, z tego: na ONW - 1 mld 877 mln zł, programy rolnośrodowiskowe - 866 mln zł i płatności bezpośrednie 3 mld 456 tys. – mówił wiceminister Kazimierz Plocke w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do końca grudnia wypłacane były tylko płatności do 2 tys. euro. Potem przyjęto rozporządzenie umożliwiające wypłatę potrąconych wcześniej środków (37 mln euro zwrócone Polsce) i w tym roku wypłacane są dopłaty także dla tych rolników, którym potrącono dopłaty w ramach dyscypliny finansowej.

- Jeśli chodzi o harmonogram płatności na pierwszy kwartał 2015 roku, wygląda on następująco: w styczniu wypłacimy 5 mld 200 mln zł, lutym 3 mld 900 mln zł, w marcu – 1 mld 700 mln zł, co daje łącznie prawie 11 mld zł płatności do końca marca – informował wiceminister. - Chcemy proces zakończyć na poziomie dziewięćdziesięciu kilku proc., ponieważ zawsze są trudne płatności na poziomie 2-3 proc, tak że do końca marca ten projekt i harmonogram zostanie zrealizowany.

Podczas obrad obecni byli rolnicy hodujący trzodę z Podlasia – jak mówili, nie otrzymali jeszcze dopłat. Wiceminister stwierdził, że trudno jest mu powiedzieć obecnie, czy jest możliwość przyspieszenia wypłat dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem, ale zwróci się do agencji z takim wnioskiem.

System dopłat bezpośrednich przyjęty w naszym kraju w sierpniu nie został jeszcze zatwierdzony przez Brukselę. Decyzja Komisji Europejskiej spodziewana jest wkrótce, 28 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa planuje zająć się projektem ustawy regulującej płatności od 2015 roku do końca bieżącej perspektywy budżetowej.

ARiMR informuje, że wiosną 2014 r. wnioski o płatności złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację dopłat czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.

Do 15 stycznia 2015 r. Agencja przekazała w ramach dopłat za 2014 r.:

- bezpośrednich ok. 3,5 mld zł dla blisko 860 tys. rolników

- ONW ponad 1 mld zł na konta bankowe 598 tys. rolników

- płatności rolnośrodowiskowych 822 mln zł dla ok. 72 tys. rolników. Podobał się artykuł? Podziel się!