Biznes plan jest jednym z podstawowych załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013.

Podstawowe cele, jakim ma służyć to: uzasadnienie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która będzie warunkowała utrzymanie się na rynku oraz udokumentowanie możliwości sfinansowania zaplanowanych inwestycji oraz wykazanie korzyści (rzeczowych oraz finansowych) z realizacji przedsięwzięcia. Biznes plan ma także potwierdzać możliwości sfinansowania inwestycji przez przedsiębiorcę (własnymi lub obcymi środkami finansowymi). Musi on także pokazywać perspektywy rozwojowe firmy.

Główne punkty, które kształtują zawartość tego dokumentu to m.in.: informacje o przedsiębiorstwie, technologia produkcji i wykorzystanie mocy produkcyjnych (dla działalności objętych wsparciem wg PKD), rynek i marketing, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, określenie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, źródła finansowania projektu inwestycyjnego, analiza perspektyw ekonomicznych. Informacje zaprezentowane w biznes planie wykorzystywane są w całym procesie oceny wniosku o pomoc finansową wykonywanej przez ARiMR. Szczegółowej weryfikacji podlega on jednak na etapie oceny technicznej i ekonomicznej, przed przyznaniem pomocy finansowej. Jego przygotowanie warunkuje sprawność oraz wynik wykonywanych czynności weryfikacyjnych. Dlatego do jego opracowania firmy powinny dołożyć staranności. Dane zawarte w biznes planie muszą być zgodne z danymi zaprezentowanymi w pozostałych dokumentach aplikacyjnych.

 

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!