Sejmowa Komisja Rolnictwa zajęła się dziś informacjami ministra rolnictwa o dochodach ludności rolniczej w Polsce i o opłacalności produkcji rolniczej w Polsce.

Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa oraz dane pochodzące z gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN wskazują na zmniejszenie dochodów w polskim rolnictwie w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 o około 5 proc. – stwierdza raport IERiGŻ. Zmniejszenie dochodów było głównie wynikiem zmniejszenia kwoty wsparcia bezpośredniego i wyższej kwoty opodatkowania rolnictwa.

Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych wskazują na utrzymanie niższego poziomu dochodów gospodarstw domowych rolników w porównaniu z pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych (z wyjątkiem gospodarstw domowych robotników i rencistów). Wyższa dynamika wzrostu dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach rolników w 2012 roku przyczyniła się jednak do zmniejszenia różnicy w poziomie dochodów rolników w odniesieniu do średniej krajowej.

Szacuje się, że w roku 2013 w wyniku spadku cen zmniejszy się opłacalność produkcji roślinnej.

Spada też udział dopłat bezpośrednich w dochodach rolników.

Trzy lata temu blisko 60 proc. pochodziło z PROW, a tylko 40 kilka było wynikiem tego, co pochodzi z rynku – mówił dziś w sejmowej Komisji Rolnictwa prof. Andrzej Kowalski kierujący IERiGŻ. Od kilkunastu miesięcy różnice te się zmniejszają. Udział dopłat bezpośrednich w dochodach rolniczych to obecnie tylko ok. 45 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!