Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80 proc. faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub maksymalnie trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku unijnym, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami:

- owoce i warzywa, świeże i przetworzone,

- włókno lniane,

- żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,

- oliwa z oliwek i oliwki deserowe,

- oleje z nasion,

- mleko i produkty mleczne,

- świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,

- oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,

- miód i produkty pszczelarskie,

- wysokiej jakości wina psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,

- znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,

- chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna, specjalność (TSG) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 (1) lub z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2082/92 (2) i produkty zarejestrowane w ramach tych systemów,

- rolnictwo ekologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 (3) i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,

- mięso drobiowe.

Ofertę programu (formularz zgłoszeniowy, opis programu oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać lub dostarczyć pod adresem:

Agencja Rynku Rolnego
Kancelaria Ogólna
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa


Koperta musi być opatrzona opisem: Nie otwierać. „Oferta - wybór programu promocyjnego”.
Ostateczny termin składania ofert 30 listopada 2007 roku, do godz. 16.00

Przed złożeniem oferty programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji i Pomocy Żywnościowej tel. (+48 22) 661 71 11.

Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!