PRZEGLĄD PRASY: Ministerstwo Finansów zaproponowało, by od dopłat bezpośrednich wypłacanych rolnikom pobierać składkę zdrowotną – zobacz wcześniejsze informacje na ten temat na naszych stronach. - Niepodano jednak żadnych szczegółów tego pomysłu. Zapytaliśmy więc ekspertów, czy wprowadzenie swego rodzaju opodatkowania dopłat w ogóle jest możliwe – pisze Ewa Matuszewska.

Na pewno trzeba się zgodzić z Ministerstwem Finansów, że istnieje wciąż nierozwiązany problem opłacania składki zdrowotnej przez rolników. Warto rozważyć możliwość obciążania rolników z tego tytułu, ale nie w sposób jaki dziś proponuje MF. Potrącenia składki zdrowotnej z kwoty dopłaty bezpośredniej budzi bowiem wiele zastrzeżeń i wątpliwości z punktu widzenia ustawodawstwa Unii Europejskiej – wyjaśnia Mateusz Stańczyk, doradca podatkowy z Accreo Taxand.

Ekspert dodał także, że jednocześnie Rada wydała rozporządzenie regulujące kwestie wspólnych zasad dla systemów wsparcia bezpośredniego wskazuje, ze płatności przewidziane w ramach wspólnotowego wsparcia powinny być przekazywane przez władze krajowe beneficjentom w pełnej wysokości. Wszelkie zmniejszenia kwot mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie powołanego rozporządzenia. Rozporządzenie to przewiduje możliwość zmniejszenia wypłacanej kwoty z uwagi na niestosowanie się do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania lub zasad dobrej kultury rolnej związanej z zasadami ochrony środowiska. Jak widać prawo unijne nie przewiduje możliwości potrącania części dopłat bezpośrednich wypłacanych rolnikom, w taki sposób w jaki proponuje to zrobić polski resort finansów.

Źródło:Gazeta Prawna   

Podobał się artykuł? Podziel się!