Komisja Europejska opublikowała kurs wymiany euro do złotego dla płatności do gruntów rolnych za 2007 r.: 1 euro = 3,7730 zł.

(W 2006 r. - kurs przeliczeniowy wynosi dla wypłat dopłat bezpośrednich 3,9713 zł/euro). Na podstawie tego kursu płatności obszarowe, określone w euro/ha zostaną przeliczone na złotówki. Stawki płatności w przeliczeniu na złotówki zostaną opublikowane jeszcze w październiku w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Według wstępnych obliczeń Agencji, jednolita płatność obszarowa wzrośnie do 301 zł/ha. (w 2006 r. - 276,28 zł). Przyznawana po raz pierwszy w tym roku "płatność zwierzęca" wyniesie ok. 438 zł/ha, natomiast uzupełniająca płatność do upraw podstawowych (zboża, rośliny oleiste) będzie w granicach 294 zł/ha. ( w 2006 r. - 313,47 zł/ha).

Z kolei naliczana na unijnych zasadach płatność do upraw roślin energetycznych wyniesie maksymalnie 169 zł. Stawka ta będzie obowiązywała, jeżeli nie zostanie przekroczona maksymalna powierzchnia upraw roślin energetycznych określona dla całej UE na poziomie 2 mln ha.

Ponadto rolnicy uprawiający rzepak na cele energetyczne, mogą otrzymać (jeśli przedstawili wymagane dokumenty, potwierdzające, że rzepak został przeznaczony na bioestry) 176 zł/ha pomocy ze środków krajowych. Będzie to pomoc krajowa o charakterze de minimis.

Do powierzchni uprawy chmielu płatność historyczna (przysługująca do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006) wyniesie 526 zł/ha, zaś płatność związana z produkcją (przysługująca do faktycznej powierzchni uprawy) - 452 zł/ha.

Przewiduje się, że za 2007 r. w ramach płatności do gruntów rolnych ARiMR wypłaci rolnikom 8,8 mld zł, w tym 4,8 mld zł ze środków wspólnotowych i 4 mld zł z budżetu krajowego. Płatności za 2007 r. będą wyższe o 0,5 mld zł w porównaniu do ubiegłego roku. Zgodnie z przepisami, płatności wypłaca się od grudnia do końca czerwca następnego roku.

Jak zauważył rzecznik ARiMR Iwański, w całej Unii rolnicy składają niewiele pond 5 mln takich wniosków, podczas gdy w Polsce składa się 1,5 mln wniosków. W Polsce płatnościami bezpośrednimi objętych jest ponad 14 mln hektarów. Powierzchnia gruntów rolnych, do której są wypłacane dopłaty u nas, stanowi ok. 10 proc. wszystkich gruntów rolnych UE.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!