Na realizację płatności bezpośrednich za 2011 r. ARiMR miała ok. 14,5 mld zł i zgodnie z unijnymi przepisami powinna wypłacić co najmniej 96 proc. tej kwoty do 30 czerwca 2012 r. Przekazana rolnikom w tym terminie kwota jest wyższa niż wynikająca z unijnego prawodawstwa, wynosi bowiem ponad 97 proc. dostępnych środków, co oznacza, że ARiMR w terminie zrealizowała dopłaty bezpośrednie za 2011 r.

Jak informuje ARiMR w Polsce złożono najwięcej wniosków o dopłaty bezpośrednie spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. 80 proc. środków na ich realizację pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20 proc. sfinansowane zostało z budżetu krajowego. Wysokość płatności bezpośrednich, które otrzymali rolnicy za 2011 r. była wyższa niż ta, którą dostali za 2010 r. Wynika to ze zwiększenia koperty finansowej na te płatności oraz korzystniejszego kursu wymiany euro na złotówki, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny 30 września 2011 r., zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok. Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro, podczas gdy w 2010 roku wynosił on 3,9847 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W stosunku do roku 2010 kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie jest wyższa o około 1,5 mld zł.

Stawki poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich za 2011 r. zostały opublikowane na początku listopada 2011 r. w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wynoszą:
- 710, 57 zł/ha jednolita płatność obszarowa,
- 274, 23 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa,
- 396,14 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,
- 1 476,08 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.,
- 219,53 zł/ha specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
- 410,89 zł/sztukę płatność do krów,
- 103,05 zł/sztukę płatność do owiec,
- 56,00 zł/tonę płatność cukrowa,
- 173,33 zł/tonę oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
- 1 761,99 zł/ha przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich.

Podobał się artykuł? Podziel się!