Opowiadamy się za systemem płatności jednolitych, który prowadzi do pewnej redystrybucji środków w interesie sprawiedliwego podziału środków na płatności bezpośrednie w całej UE i proponujemy przy tym, aby każde państwo członkowskie otrzymało co najmniej dwie trzecie średniej płatności bezpośredniej w UE - głosi rezolucja Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski określa Komisji Europejskiej, w jakim kierunku ma zmierzać Wspólna Polityka Rolna od 2014 r. Trwają obecnie ustalenia, a w połowie przyszłego roku mają zapaść decyzje polityczne w Radzie Europy.

PE chce, żeby przyznawanie płatności bezpośrednich zostało powiązane bezpośrednio z ochroną zasobów. Uważa, że uekologicznienie płatności bezpośrednich w 1 filarze WPR ma polegać na tym, że każdy beneficjent płatności bezpośrednich w UE musi przeprowadzić przynajmniej dwa obszarowe programy ochrony zasobów, aby uzyskać pełną premię dla gospodarstwa. Parlament uważa, że niekorzystne warunki gospodarowania powinny być rekompensowane z 2 filara Wspólnej Polityki Rolnej.

- Unia Europejska potrzebuje efektywnej polityki rolnej po 2013 r., która zabezpieczy wsparcie produkcji bezpiecznej żywności dla ludności Unii Europejskiej, będzie chroniła środowisko naturalne i klimat oraz takiej, która zagwarantuje zdolność życiową obszarów wiejskich - powiedział Albert Dess.

Europa uznała potrzebę odejścia od historycznych i indywidulanych wartości referencyjnych dopłat, domagając się silnego i dobrze finansowego 1 filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego wzywa Komisję Europejską do opracowania definicji rolnika prowadzącego aktywną działalność.

W opinii Dessa dopracowania wymaga także formuła płatności dla gospodarstw, które nie tylko wykorzystują obszary rolne do produkcji, ale utrzymują je w dobrej kulturze rolnej. Europosłowie chcą nadal dać możliwość pokrywania 10 proc. płatności bezpośrednich na wzmocnienie sektorów kluczowych w rolnictwie.

W ocenie Parlamentu uniezależnienie płatności od wielkości produkcji sprawdziło się, dlatego chce on, żeby oddzielić skalę produkcji od premii na krowy mamki i owce. Tylko w ściśle określonych warunkach, głównie na obszarach górskich, można by łączyć wielkość z premiami na zwierzęta.

Podobał się artykuł? Podziel się!