O dopłaty mogli ubiegać się producenci zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków.

Liczba wniosków złożonych do oddziałów terenowych ARR w 2010 r. wyniosła prawie 60 tys.

Wzorem lat ubiegłych największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty odnotowano na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Natomiast najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Jednocześnie w stosunku do roku 2009 największy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwie warmińsko – mazurskim oraz województwach: świętokrzyskim i małopolskim, które dotychczas charakteryzowały się mniejszym zainteresowaniem dopłatami.

Tabela: Złożone wnioski

OT ARR

Liczba wniosków złożonych w 2010 r.

Białystok

1 790

Bydgoszcz

8 864

Gdynia

2 869

Gorzów Wlkp.

1 006

Katowice

2 099

Kielce

1 054

Kraków

1 254

Lublin

3 560