Aby dostać zwrot części poniesionych kosztów najpierw trzeba kupić materiał siewny.

Henryk Smolarz, wiceprezes ARR – „Jest bardzo duże zainteresowanie rolników, co wynika być może ze zwiększenia dopłaty dla hektara obsadzonego lub obsianego materiałem kwalifikowanym.” 

 

Kwalifikowany materiał siewny

stawki dopłat zł/ha

zboża i mieszanki zbożowe 100 rośliny strączkowe 160 ziemniaki 500 źródło: ARR  

100 zł dotacji przysługuje do ha zbóż i mieszanek zbożowych, 160 do roślin strączkowych a 500 zł do sadzeniaków. Kupno materiału kwalifikowanego trzeba potwierdzić fakturami. Dodatkowo rolnicy muszą złożyć oświadczenie o pomocy de minimis w ramach, której wypłacane jest wsparcie. Jedno gospodarstwo nie może dostać więcej niż 7 i pół tys. euro przez tzw. trzy lata obrotowe.

Henryk Smolarz, wiceprezes ARR – „Nowością jest to, że trzy lata obrotowe mogą być wyznaczone przez rolnika. Mogą to być lata kalendarzowe lub można wybrać dowolny korzystny dla rolnika okres.”

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego można składać w regionalnych biurach Agencji Rynku Rolnego do 15 czerwca.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!