Co powinien zrobić rolnik, któremu wymarzły zasiewy, aby nie utracić dopłat?  Jakie są jego obowiązki i terminy, w jakich musi zawiadomić ARiMR o wymarznięciach? Jakie obowiązki ma ten rolnik, który realizuje program rolnośrodowiskowy? – zapytaliśmy w ARiMR.

ARiMR wyjaśniła, że rolnik w programie rolnośrodowiskowym a także i w płatnościach obszarowych składa wniosek od 15 marca do 15 maja br. i deklaruje co jest lub będzie na gruncie w plonie głównym - czyli w okresie zbiorów 2012 roku.

Jego zasiewy wykonane na jesieni 2011 roku nie były  nigdzie deklarowane z wyjątkiem pakietu 8 (ochrona gleb i wód) na obszarach erozyjnych. Jednak ta deklaracja wobec upływu terminu 1 marca (końcowy termin utrzymania okrywy roślinnej na obszarach erozyjnych) nie ma już znaczenia.

W programie rolnośrodowiskowym każda zmiana mająca wpływ na przyznawane płatności musi być zgłoszona do Biura Powiatowego ARiMR. W szczególności dotyczy to upraw sadowniczych i jagodowych do których przyznano płatność za 2011 rok.

Z kolei z wyjaśnień ARR wynika, że nie są zagrożone dopłaty do materiału siewnego – i to zarówno dla tych rolników, którym wymarzły zasiewy z ziarna z dopłatą, jak i dla tych, którzy chcą skorzystać ponownie z dopłaty na zasianie na tym samym wymarzniętym areale, co obsiany poprzednio ziarnem z dopłatą.

Rolnicy składają wnioski od 15 stycznia do 25 czerwca, za ziarno kupione i wysiane od 15 lipca ubiegłego roku, do 15 czerwca tego roku. ARR informuje, że "przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej".

Oprócz faktur dokumentujących zakup rolnik musi złożyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – jej limit to 7,5 tys. euro w ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo.

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia przewidującego pomoc na ponowne obsianie wymarzniętego areału - na podstawie złożonego wniosku - w wysokości: