Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa dotyczące terminów wypłaty dopłat w tym roku wydały się nam niejasne.

Bo co oznacza wybór "podejścia opartego na jak najszybszej wypłacie płatności w podstawowym terminie"? Kiedy będą przekazywane należności i jak na wypłatę dopłat wpływa przeniesienie płatności uzupełniających na przyszły rok? – dopytywaliśmy zatem w ministerstwie.

I mamy odpowiedź. Ministerstwo przypomina zasady wypłaty dopłat, w odniesieniu do ewentualnych zaliczek:

„Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 płatności bezpośrednie  są przekazywane w nie więcej niż dwóch ratach na rok, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Niezależnie od powyższego, dostrzegając trudności, których doświadczają krajowi producenci rolni, Ministerstwo podejmuje działania, aby jak największa liczba rolników otrzymała należne im wsparcie w jak najkrótszym czasie. Realizacja płatności zaliczkowych mogłaby natomiast spowodować, że wypłata pozostałych kwot płatności byłaby dokonywana w znacznie późniejszym terminie w porównaniu do wcześniejszych kampanii.”

Dalej informuje, że terminy wypłat zależą „od potrzeb Agencji oraz możliwości budżetu państwa”:

„Odnosząc się do kolejnego pytania należy wyjaśnić, że w kampanii 2013 r., podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, płatności bezpośrednie będą dokonywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach limitów wydatków na ten cel zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 oraz w projekcie ustawy na rok 2014  i zgodnie z zapotrzebowaniami dziennymi Agencji. Środki finansowe przekazywane są na bieżąco w zależności od potrzeb Agencji oraz możliwości budżetu państwa.”