Najpierw była wiadomość z UE: dopuszczono możliwość wypłacania zaliczek dopłat od połowy października. Potem MRiRW ostudziło nadzieje - Polska z tej możliwości po raz kolejny nie skorzysta. Powód? "Szczegółowa analiza możliwości zastosowania zaliczkowych płatności z tytułu wsparcia bezpośredniego za 2013 r. wskazała na niezasadność takiego rozwiązania i przewagę podejścia opartego na jak najszybszej wypłacie płatności w podstawowym terminie" - wyjaśniono. Kolejna informacja kazała wątpić w to, czy "najszybsza" oznacza "szybka": płatności uzupełniające będą dopiero od stycznia.

Kiedy będą przekazywane należności i jak na wypłatę dopłat wpływa przeniesienie płatności uzupełniających na przyszły rok? - dopytywaliśmy zatem.

I okazuje się, że tym razem wypłata należności w częściach jest niestety możliwa: "W odróżnieniu od poprzednich kampanii część rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie za rok 2013 otrzyma należne im wsparcie w dwóch ratach. Spowodowane jest to tym, iż płatności finansowane z budżetu krajowego (tzw. przejściowe wsparcie krajowe, w ramach którego realizowane są: płatność uzupełniająca w Sektorze I [tzw. UPO I], płatność do chmielu, płatność do skrobi, płatność niezwiązana do tytoniu oraz tzw. płatność zwierzęca) mogą być wypłacane ze środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, tj. dopiero od stycznia 2014 r. Z uwagi na powyższe w grudniu realizowane będą płatności finansowane wyłącznie ze środków unijnych, tj. jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

Natomiast od stycznia 2014 r. wypłacane będą zarówno pozostałe kwoty z tytułu płatności finansowanych z budżetu UE, niewypłacone w grudniu 2013 r., jak i płatności uzupełniające finansowane z budżetu krajowego." Można się zastanawiać, ile tych płatności zostanie wypłaconych w grudniu - wszak środki unijne są przekazywane jako refundacja dokonanych wcześniej wypłat z budżetu krajowego... I dlaczego jednak wypłata dopłat na raty okazuje się możliwa - skoro nie była taka w odniesieniu do zaliczek?...