Najnowszy raport „Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa”, opracowany w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, wykazał, że w miarę wzrostu powierzchni gospodarstwa zwiększa się poziom inwestowania. Jest to także związane ze wzrostem dochodów rolników. W ubiegłym roku były one o 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ceny skupu produktów rolnych wzrosły w ubiegłym roku o 3,3 proc., a ceny środków do produkcji tylko o 0,4 proc. W rezultacie wskaźnik nożyc cen był korzystny dla rolników i wyniósł 102,9 proc.

Więcej nawozów
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie ocenia, że zużycie nawozów mineralnych pod ubiegłoroczne zbiory wyniosło 123 kg NPK i było o 21 kg większe niż w roku 2005.

Wzajemny stosunek N:P:K w ogólnym zużyciu nawozów nie zmienił się w ubiegłym roku w stosunku do roku 2002 i wyniósł: N – 55 proc., P – 20 proc., K – 25 proc. Nie jest to stosunek w pełni zrównoważony w stosunku do nawozów azotowych, mimo że ich stosowanie najmniej zwiększono. 

Nawozy mineralne zdrożały w ubiegłym roku średnio o 2,4 proc. Mimo znacznego wzrostu cen zwiększył się popyt na nawozy, co niewątpliwie jest pochodną dopłat bezpośrednich i wzrostu wydatków na obrotowe środki produkcji, które były proporcjonalne do wzrostu powierzchni gospodarstwa.

Zużycie nawozów wapniowych wyniosło w ubiegłym roku 55 kg CaO na hektar, aż o 40 proc. mniej niż rok wcześniej. Taki poziom wapnowania był najniższy od 10 lat.

W tym roku nawożenie NPK nie powinno być niższe niż w roku 2006, a poziom wapnowania powinien zrównać się co najmniej z  nawożeniem azotowym.

Lepsza ochrona
W roku ubiegłym zabiegi ochrony roślin wykonano na powierzchni 20,3 mln hektarów, o 2,2 proc. większej niż rok wcześniej. Zwiększenie wykonanych zabiegów odnotowano głównie w chemicznym zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników w uprawach rzepaku oraz chwastów w uprawie ziemniaków.

Podaż środków ochrony wyniosła 16,5 tys. ton w przeliczeniu na substancję aktywną i była o 3 proc. większa niż rok wcześniej. Ich zużycie na hektar gruntów ornych i sadów wyniosło 1,32 kg substancji aktywnej.