Obowiązkowy dla wszystkich państw jest system uproszczonej płatności dla drobnych producentów rolnych i drugi system - płatności obowiązkowych, obejmujących system płatności podstawowych, płatności proekologiczne i płatności dla młodych rolników. Te dwa systemy musi wprowadzić każde państwo członkowskie. Wybór między systemem uproszczonym  i systemem płatności obowiązkowych będzie przysługiwał natomiast rolnikowi.

Jako możliwy do wyboru przez każde z państw członkowskich jest zaś system płatności dobrowolnych. Za zgodą komisji Europejskiej państwa mogą same zadecydować, czy wprowadzić wsparcie powiązane z produkcją i wsparcie w obszarach występowania utrudnień naturalnych.

Wsparcie powiązane z produkcją może wynosić – zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej – do 5 proc. koperty finansowej przeznaczonej na dane państwo, a jeśli płatność jest już przewidziana – do 10 proc. tej koperty.

Podobał się artykuł? Podziel się!