W Unii Europejskiej nie będzie pełnego zrównania stawek płatności bezpośrednich na hektar.

Ograniczanie maksymalnych dopłat dla gospodarstw rolnych pozostawiono w gestii krajów członkowskich. Rządy państw UE mogą uznać, ile może wynieść maksymalna płatność bezpośrednia rocznie do gospodarstwa, a chodzi o duże farmy, które rocznie pobierają setki tysięcy euro w ramach samych dopłat. 5 proc. koperty finansowej przeznaczanej na płatności do gruntów rolnych powinno być kierowane na rozwój obszarów wiejskich.

Jednakże gospodarstwa, które otrzymują rocznie powyżej 150 tys. euro oddadzą 5 proc. środków, które przeznaczane będą na finansowanie tzw. II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, czyli właśnie rozwoju obszarów wiejskich.

Poza tym kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą zwiększyć stawki dopłat na tzw. „pierwsze hektary". Wyższe dopłaty mogą być kierowane na pierwsze 30 hektarów. Kraje członkowskie mogą tę granicę podnieść, jeśli średnia wielkość gospodarstwa rolnego w danym kraju jest wyższa od 30 ha.

W ramach płatności do gruntów rolnych więcej pieniędzy będzie dla młodych rolników - średnio o 25 proc. Przy czym wsparcie to ma być kierowane do gospodarstw mniejszych (np. nie większych niż wynosi średnia krajowa gospodarstwa rolnego).

30 proc. dopłat z I filara WPR będzie powiązanych ze spełnieniem wymogów zazielenienia.

Może się zdarzyć, że w związku m.in. z kłopotami budżetowymi UE będzie trzeba ograniczać płatności bezpośrednie. Obniżka dopłat nie może objąć tych gospodarstw, które otrzymują do 2 tys. euro rocznie.

Reforma WPR obejmie także małe gospodarstwa do 5 ha. Przewiduje się znaczne uproszczenie dopłat. Mogą one otrzymywać od 500 do 1250 euro rocznie. Kto i ile dostanie - o tym będą decydować samodzielnie kraje. Na te płatności kraje mogą przeznaczyć 10 proc. koperty finansowej na dopłaty bezpośrednie. Jeżeli wsparcie dla tych gospodarstw będzie historyczne (a nie wyliczane na nowo w 2014 roku), takie jak w obecnej perspektywie finansowej, to wtedy Komisja Europejska zgodzi się na zwiększenie wydatków powyżej wspomnianych 10 proc. koperty finansowej.

Ministerstwo rolnictwa nieraz informowało, że średnia płatność na hektar w Polsce ma wynieść ok. 230-240 euro. Czy tak będzie? Zweryfikować te zapowiedzi będzie można po tym, jak rząd przyjmie poszczególne składowe systemu płatności bezpośrednich.
Powyższe ustalenia pomiędzy Komisja Europejską a rządami państw i przedstawicielami Parlamentu Europejskiego będą poddane głosowaniu w PE jesienią br.

Na razie nie osiągnięto porozumienia, co do możliwości przesuwania części pieniędzy z rozwoju obszarów wiejskich na dopłaty do gruntów rolnych. Zwiększenie dopłat w Polsce byłoby możliwe tylko dzięki takiemu zabiegowi, o czym informował resort rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!