Kolejna WPR uzależnia dopłaty od posiadanych hektarów.

- Komisja Europejska proponuje reformę, która ma na celu danie rolnikom więcej swobody, tak aby nie byli uzależnieni od dopłat albo od strat w produkcji, dlatego też dopłaty do produkcji rolnej nie są uzależnione od typu produkcji – wyjaśnia Jerzy Plewa. - Taka jest generalna linia, czyli tzw. dopłaty oddzielone od produkcji. To jest kontynuowane obecnie i będzie w następnej perspektywie 2014-2020 podtrzymane. To jest dobra wiadomość dla rolników, bo rolnicy w zależności od warunków, które u nich panują, w zależności od oceny własnego potencjału, będą mogli wybierać kierunki produkcji, a jednocześnie będą otrzymywali dopłaty dzielone na hektar. Takie decyzje zapadły do roku 2020. Jaka będzie polityka po roku 2020 – na to musimy jeszcze trochę poczekać.

Natomiast teraz wszyscy czekają, kiedy będą ustalenia legislacyjne i nastąpi podpisanie odpowiednich dokumentów. Jak zapewnia Plewa – wkrótce mają być znane konkrety na temat WPR 2014-2020.

- Nad tym właśnie pracujemy. Mamy porozumienie polityczne, w drugiej połowie roku będą finalizowane negocjacje dotyczące tekstu, a następnie tekst będzie przyjęty przez Radę Ministrów i przegłosowany w Parlamencie. Po tym akcie będzie publikacja tekstu, która powinna nastąpić w końcu tego roku – zapowiada Jerzy Plewa i dodaje, że jednocześnie trwa praca nad aktami delegowanymi - te czynności są daleko zaawansowane, przepisy powinny ukazać się w pierwszym półroczu.

Pilnie potrzebna jest jedna regulacja, która będzie dyskutowana już we wrześniu – Parlament już nad tym pracuje. Jest to tzw. regulacja przejściowa.

- Wiadomo, że np. dopłaty bezpośrednie wejdą w życie od 2015 roku, a nie 2014 – mówi Jerzy Plewa. - Różne inne elementy, które wymagają rozwiązań przejściowych, będą objęte tą regulacją i te prace są bardzo intensywnie prowadzone mimo okresu wakacyjnego.

Jak zapewnia dyrektor DG AGRI, nie ma zagrożenia dla wypłaty dopłat za 2014 r.

- Poziom płatności wynika z ustaleń budżetowych - mówi. - Rozwiązania z nowego budżetu będą obowiązywały, natomiast same mechanizmy wymagają rozwiązań przejściowych. Budżet będzie obowiązywał tak, jak zostanie ustalony w ramach wieloletnich ram finansowych od roku 2014. Dopłaty za dany rok są płacone dopiero 1 października następnego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!