W tym roku rolnicy szybciej otrzymują płatności bezpośrednie, niż w ubiegłym – wynika z informacji przedstawionej przez wiceminister Zofię Szalczyk w sejmowej Komisji Rolnictwa.

O ile do końca 2012 roku ARiMR zrealizowała płatności bezpośrednie na kwotę 1,2 mld zł dla 16 proc. (216 tys. rolników), to do końca grudnia 2013 roku do rolników trafiło 2,366 mld zł, co stanowi 16,62 proc. środków planowanych do wypłaty. Płatności otrzymało 438 tys. rolników,  co stanowi 32,3 proc. składających wnioski, w tym dla 73,6 tys. rolników zostały zrealizowane tylko płatności uzupełniające, finansowane w całości z budżetu krajowego. Dla części tych rolników, którzy otrzymali w grudniu tylko płatności uzupełniające, 8 stycznia zrealizowano płatności z budżetu unijnego na kwotę 269 mln zł. Tym samym do 9 stycznia 438 tys. rolników otrzyma płatności na łączną kwotę 2,923 mld zł, co stanowi 20,54 proc. planowanej koperty finansowej.

Ministerstwo poinformowało też, że do 8 stycznia 2014 r. Agencja skontrolowała 1327 tys. rolników, (97,86 proc.). Do tego dnia ARiMR naliczyła płatności dla 1086 tys. rolników, co stanowi 80,10 proc. ubiegających się o płatności, na kwotę 9,7 mld zł, co stanowi 68,17 proc. planowanej koperty. Wydano 992 tys. decyzji o przyznaniu płatności dla 992 tys. rolników (czyli 73,19 proc. rolników), na kwotę 8,41 mld zł (59,1- proc. koperty).

Podobał się artykuł? Podziel się!