Podmioty znajdujące się na liście nie otrzymają płatności, chyba że będą w stanie udowodnić znaczącą działalność rolniczą. Lista obejmuje lotniska, przedsiębiorstwa kolejowe, stacje uzdatniania wody, agencje nieruchomości oraz tereny sportowe i rekreacyjne.

Państwa członkowskie, po zawiadomieniu Komisji Europejskiej i na podstawie „obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów", będą mogły rozszerzyć listę o inne podmioty gospodarcze, które według nich powinny być wykluczone z otrzymywania płatności.

Podobał się artykuł? Podziel się!