5 lutego 2015 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Dwa dni później projekt przyjął Senat. Do ustawy zostanie wydanych 19 aktów wykonawczych - zapowiada Ministerstwo Rolnictwa.

Sejmową debatę nad rządowym projektem złożonym w połowie stycznia trudno uznać za rewelacyjnie interesującą. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 27 stycznia w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I już po nim widać było, że posłowie zmierzają do szybkiego przyjęcia proponowanej ustawy, a nie wnikliwej oceny projektu.

Projekt został notyfikowany w UE w lipcu 2014 r., zmiany zmusiłyby nas do powtórnej notyfikacji - tak Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW, uzasadniała posłom niemożność wprowadzania zmian w ustawie.

- Po co w ogóle dyskutujemy, skoro okazuje się, że dokument notyfikowany jest nienaruszalny? - pytał poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Kolejne poprawki zgłaszane przez posłów - także na wniosek rolników biorących udział w posiedzeniu komisji - były jednak wycofywane z zastrzeżeniem, że wymagają doprecyzowania i będą zgłoszone dopiero podczas drugiego czytania prowadzonego już na forum Sejmu.

DOPŁATY DO PRODUKCJI - A CZY DO TONY, CZY DO HEKTARA?

Gość komisji, rolnik i przewodniczący komitetu protestacyjnego w Szczecinie, Edward Kosmal, zwrócił uwagę na potrzebę ukierunkowania dopłat do ziemniaka skrobiowego: - Chcemy, żeby w nowej perspektywie dotyczyło to tylko ziemniaków przemysłowych, które będą przetwarzane na skrobię ziemniaczaną, a rolnicy będą związani z firmą poprzez umowy kontraktacyjne. Wiemy, że ziemniak skrobiowy jest również wykorzystywany do innych celów, np. do produkcji płatków czy chipsów. (…) Proszę państwa, jeżeli dopłaty dotyczyłyby całej branży ziemniaczanej, to praktycznie opłacalność produkcji ziemniaka skrobiowego byłaby żadna i groziłby upadek tego przemysłu.

Stanisław Barnaś, prezes zarządu KZPBC, wskazał z kolei na konieczność skierowania dopłaty do tony buraków kwotowych, a nie hektara upraw. - Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przygotował poprawki odnośnie do dopłat do buraków cukrowych. Przede wszystkim chodzi nam o to, aby dopłaty były do tony buraków kwotowych - mówił.