Mając w pamięci niedawną zapowiedź ministra o tym, że wkrótce w każdym ODR będzie dwóch pracowników ODR, którzy pomogą rolnikom wypełnić wniosek o dopłaty, zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa jeszcze 24 marca:

Kiedy będą w oddziałach ARiMR dyżurowali  pracownicy ODR-ów? Jak będzie sfinansowana ta pomoc? Jaką pomoc będą świadczyć rolnikom?  Czy będzie to odpłatne? Kto przyjmie odpowiedzialność za tak wypełnione  wnioski, np. czy w przypadku błędu pracownik ODR jest odpowiedzialny  finansowo (w ramach ubezpieczenia chociażby)?

Niestety nie możemy przekazać czytelnikom odpowiedzi na te pytania, gdyż odpowiedź otrzymaliśmy nie na temat: „Jak poinformowała nas ARiMR, na dzień 2 kwietnia 2015 r. za  pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR  (aplikacja e-Wniosek) złożonych zostało 516 wniosków o przyznanie płatności. Jednocześnie,  aktualnie w wersji roboczej rolnicy edytują 3 393 wnioski. Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności ośrodków doradztwa  rolniczego za pomoc w wypełnianiu wniosków, należy wskazać, iż  zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia  17 lipca 2014 r. (motyw 14 preambuły) to beneficjenci pozostają odpowiedzialni za złożenie prawidłowego wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność. Na  rolnikach w stosownych przypadkach spoczywa także obowiązek dokonania  poprawek i zmian w z góry ustalonym formularzu.”

A co z doradcami ODR w biurach ARiMR? Po odpowiedź na to pytanie MRiRW wysyła do ARiMR.

To pracuje nad odpowiedzią, po jej otrzymaniu natychmiast poinformujemy, czy można liczyć w ARiMR na pomoc doradcy ODR w wypełnianiu wniosków.

Podobał się artykuł? Podziel się!