Ruszyła zapowiadana pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o dopłaty. Doradcy od 7 kwietnia do upływu terminu na składanie wniosków pełnią dyżury w powiatowych BP ARiMR. Szkolenia w tym roku od stycznia do kwietnia objęły ok. 400 doradców – dowiadujemy się w MODR od  Celiny Szarek i Marii Janickiej – Turyk.

A jaką pomoc będą świadczyć doradcy i czy będzie to odpłatne?

„Doradcy będą świadczyć obsługę rolników w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW 2014-2020 lub 2007-2013 oraz innych dokumentów wymaganych w ramach procedury ubiegania się o te płatności zgodnie z ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz. U. z 2013 r. poz. 4740]” – wyjaśnia MODR i dodaje: „Warto zaznaczyć, że nasi doradcy udzielają BEPŁATNYCH PORAD dotyczących   wypełniania wniosków o płatności obszarowe.

w 2013 – 26574 porad

w 2014 – 30342 porad,

w 2015 (styczeń-marzec) – 12158 porad

W przypadku gdy rolnik wyrazi chęć skorzystania z usługi doradcy MODR przy wypełnianiu wniosku, usługa będzie płatna zgodnie z § 6 statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie ,,Ośrodek Wojewódzki w ramach doradztwa rolniczego może odpłatnie wykonywać usługi w zakresie określonym  w art. 4 ust. 4 ustawy’’ w tym zgodnie z § 6 pkt. 2 wysokość wynagrodzenia za wykonane usługi  określa aktualny cennik, który na wniosek Dyrektora Ośrodka Wojewódzkiego akceptuje Rada Społeczna i zatwierdza Zarząd Województwa Mazowieckiego. Cennik jest do wglądu w siedzibie MODR Warszawa, ul. Czereśniowa 98 oraz u każdego doradcy MODR.

Przypominam, iż Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie działa na postawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz. U. z 2013 r. poz. 4740].”

Mieliśmy wątpliwości. Bo jest tak: rolnik za poradę nie płaci, płaci za wypełnienie wniosku. A jak je rozgraniczyć? Czy jeśli własną ręką rolnik naniesie to, co mu powie doradca, to uzyskał poradę czy pomoc w wypełnieniu wniosku? I co z odpowiedzialnością doradcy, który powie, a nie napisze? Jak rolnik może udowodnić w toku ewentualnego postępowania sądowego, że kierował się poradą doradcy ODR lub że wniosek wypełnił doradca?