Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiadał uruchomienie w oddziałach ARiMR dyżurów pracowników ODR. Jak dowiadujemy się w ARiMR, dyżury takie są już uruchomione w każdym oddziale.

Kiedy będą w oddziałach ARiMR dyżurowali pracownicy ODR-ów? Jak będzie sfinansowana ta pomoc? Jaką pomoc będą świadczyć rolnikom?Czy będzie to odpłatne? Kto przyjmie odpowiedzialność za tak wypełnione wnioski, np. czy w przypadku błędu pracownik ODR jest odpowiedzialny finansowo (w ramach ubezpieczenia chociażby)?

Niełatwo było ustalić konkrety, ale dziś ARiMR poinformowała:

„Na początku kwietnia br. pomiędzy Dyrektorami wszystkich Oddziałów Regionalnych ARiMR a Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały zawarte porozumienia, których przedmiotem było podjęcie współpracy dotyczącej obsługi rolników w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności obszarowych PROW 2014-2020 lub PROW 2007-2013, jak również wszystkich innych dokumentów wymaganych w związku z ubieganiem się przez rolników o te płatności. W ramach zawartych porozumień pracownikom Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały nieodpłatnie udostępnione przez ARiMR stanowiska pracy w siedzibie każdego Biura Powiatowego ARiMR wyposażone w sprzęt teleinformatyczny z dostępem do internetu. Kwestia terminu rozpoczęcia pracy w poszczególnych biurach powiatowych ARiMR przez doradców ODR została uregulowana odrębnie przez Strony każdego porozumienia. Należy jednak wskazać, że w zdecydowanej większości przypadków terminem rozpoczęcia obsługi rolników przez doradców ODR był dzień zawarcia porozumienia. Z powyższego wynika, że od początku kwietnia br. w każdym biurze powiatowym ARiMR do dyspozycji rolników pozostaje doradca z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który służy pomocą przy wypełnieniu wniosków o płatności obszarowe.

Ponadto informujemy, że ARiMR zawarła również porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego celem było umożliwienie doradcom, którzy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi tej aplikacji i którzy zostali zgłoszeni przez Dyrektora CDR, dostępu do aplikacji e-Wniosek, dzięki której wnioski o przyznanie pomocy mogą być wypełnione i złożone przez Internet.