Rolnik, który chce otrzymać wszystkie środki z PROW musi ponadto zobowiązać się do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązań, podjętych przez poprzedniego właściciela gruntów 

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez poprzedniego właściciela lub współwłaściciela tych gruntów, jaką poprzedni właściciel lub współwłaściciel byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie - w przypadku wystąpienia takich okoliczności;

Natomiast w przypadku ubiegania się o przyznanie premii zalesieniowej musi co najmniej 25 proc. dochodów uzyskiwać z rolnictwa. Do składanego przez nowego właściciela wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie, zawierającego oświadczenie o kontynuacji zobowiązania rozpoczętego przez poprzedniego właściciela, dołącza się:

- umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc;

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z rolnictwa i spoza rolnictwa uzyskanych przez nowego właściciela w roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przejęcie płatności;

- oświadczenie przejmującego własność/współwłasność wszystkich zalesionych gruntów lub ich części w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!