W D zienniku Ustaw nr 67 ukazało się rozporządzenie ministra rolnictwa, w którym zamieszczono stawki dotacji do postępu biologicznego w hodowli zwierząt. Podajemy najważniejsze stawki dotacji. Są to stawki maksymalne, a realna stawka będzie wynikała z kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją. Do wniosku o udzielenie dotacji trzeba bowiem będzie dołączyć rozliczenie kosztów poniesionych na wykonanie danego zadania. W rozporządzeniu podano, jakie to mogą być koszty. Zwrotowi podlega zwykle 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

2100 zł – taka jest maksymalna dotacja do ogiera wykorzystywanego do rozrodu na punkcie kopulacyjnym, wpisanego do księgi głównej koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, polski koń zimnokrwisty, mających kategorię E, A, B, I, II, rasy śląskiej z kategorią I lub II, ras: pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, konik polski, hucuły i trakeny.
750 zł – maksymalna stawka dotacji do knura rasy: w.b.p., p.b.z., belgijskiej zwisłouchej, hampshire, duroc i pietrain, wpisanych do ksiąg. Knury te, z wyjątkiem rasy pietrain, muszą być wolne od genu wrażliwości na stres. Jeżeli knur urodził się w Polsce, dotacja może być przedzielona tylko wtedy, gdy jego wartość hodowlana oszacowana metodą BLUP wyniosła co najmniej 0,5.
47 zł – maksymalna stawka dotacji do utrzymania w pierwszym roku rozpłodowym samca: lisa pospolitego, lisa polarnego, norki, tchórza lub jenota – przeznaczonych na remont stada, który uzyskał co najmniej 19 pkt za ocenę fenotypu. Dotacja ta nie przysługuje do samców lisów pospolitych pastelowych i białoszyjnych oraz do tchórzy w stadach objętych ochroną zasobów genetycznych.
12 zł – maksymalna stawka dotacji do unasieniania matki pszczelej w pasiece uczestniczącej w krajowym programie hodowlanym lub w programie krzyżowania pszczół.
570 zł – dotacja do utrzymania lochy lub knura rasy puławskiej, złotnickiej białej i pstrej, objętych ochroną zasobów genetycznych.
140 zł – dotacja do utrzymania jednego lisa pospolitego pastelowego i białoszyjnego, objętych ochroną zasobów genetycznych.
100 zł – dotacja do utrzymania jednego tchórza, królika popielniańskiego białego, szynszyli beżowej, nutrii: standardowej, białej niealbiotycznej, bursztynowo-złocistej, perłowej, pastelowej, sobolowej i czarnej dominującej, objętych ochroną zasobów genetycznych.
42 zł – dotacja do jednej kury: polbar, zielononóżki kuropatwianej, leghorna, rohde island red i white, sussex, żółtonóżki kuropatwianej, objętych ochroną zasobów genetycznych.
260 zł – dotacja do utrzymania jednej gęsi: biłgorajskiej, zatorskiej, lubelskiej, kieleckiej, podkarpackiej, kartuskiej, rypińskiej, suwalskiej, garbonosej, romańskiej, pomorskiej, słowackiej, landes i kubańskiej, objętych ochroną zasobów genetycznych.