PRZEGLĄD PRASY: Pomysł na działalność związaną z agroturystyką wpisuje się w cel działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc w ramach tego działania może być przyznana na inwestycje związane z prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. Projekt dotyczący powyższej działalności może liczyć na wsparcie pod warunkiem, że będzie usytuowany w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

O wsparcie w ramach działania Różnicowanie w kierunku „działalności nierolniczej" może ubiegać się osoba fizyczna, która jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Koszty kwalifikowane, a więc te koszty realizacji projektu, które mogą podlegać współfinansowaniu mogą być przeznaczone m.in. na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie (pokoje gościnne, pomieszczenia wspólne dla gości, łazienki i kuchnie). Finansowane może być również urządzenie miejsc do wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego do działalności turystycznej.

Poziom pomocy finansowej maksymalnie może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych. Natomiast maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu, w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 100 tys. zl. Pomoc będzie udzielana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że rolnik będzie musiał zrealizować inwestycje z własnych środków. Dopiero po prawidłowym rozliczeniu projektu otrzyma dotację.

Wspierane będą projekty w zakresie agroturystyki, gdy w gospodarstwie rolnym w budynku mieszkalnym będzie znajdowało się nie więcej niż 5 pokoi na wynajem, odliczając takie pomieszczenia jak np. kuchnia, łazienka.

Źródło: Gazeta Podatkowa

Podobał się artykuł? Podziel się!